Ons onderwijs

De Compaan werkt met jaarklassen. Maar in ons onderwijs houden we rekening met de individuele leerling. We streven naar hoge leeropbrengsten. Maar daarnaast nemen de sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling van de leerlingen een belangrijke plaats in. We vinden het belangrijk dat leerlingen, ouders en leerkrachten zich op de Compaan thuis voelen.

 

Devices in het onderwijs

Verandering is van alle tijden. Maar veranderingen zijn nog nooit zo snel gegaan als nu. Ze worden in belangrijke mate ingegeven door ontwikkelingen op gebied van Informatie- en communicatietechnologie (ICT). Kinderen groeien al jong op met (kennis van) computers, telefoons en mobiel internet. Het onderwijs is in deze ontwikkeling meegegaan. We zijn digitale leermiddelen gaan gebruiken die niet meer weg te denken zijn uit het onderwijs.

 

Een volgende – logische – stap in het gebruik van digitale leermiddelen is het gebruik van een tablet/laptop. Vanaf groep 4 gaan we op de Compaan werken met laptops. Elke leerling krijgt een eigen laptop. Deze gaan we gebruiken voor de vakgebieden rekenen-wiskunde, Nederlandse taal algemeen, spelling (deels), woordenschat en – vanaf leerjaar 7 – studievaardigheden.

 

Waarom gebruiken we divices in ons onderwijs?

Groep 5 van de locatie Kolibrie was de eerste groep die ging werken met tablets. De proef is een succes gebleken. De leerlingen zijn enthousiast. Zij vinden het werken met een tablet uitdagend. Als school willen we inspelen op de leefwereld van kinderen.

 

Maar nog belangrijker is dat door de tablet alle leerlingen actief worden betrokken bij de les. Zij werken vlotter en meer op hun eigen niveau, zowel in tempo als in moeilijkheidsgraad. Tablets maken individuele leertrajecten makkelijker. Daar komt bij dat de leerkracht via het computerprogramma ook een veel beter (en zeer actueel) overzicht heeft van de leerprestaties en vorderingen van elke leerling. Op die manier kan een leerkracht ook sneller en adequater helpen wanneer dat nodig is. Door dit alles is de verwachting dat de leeropbrengsten hoger worden.

 

Wij werken op de Compaan met het lesprogramma Snappet. Wilt u meer weten over ons digitale onderwijs? Kijk dan even op de website van Snappet.

Agenda
Goede Vrijdag
7 aprilLees verder
1e Paasdag
9 aprilLees verder
2e Paasdag
10 aprilLees verder
Eindtoets groep 8
18 aprilLees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren