Ouderraad

De Ouderraad

De Compaan heeft een oudervereniging, waarvan alle ouders van kinderen automatisch lid zijn. Als lid van de oudervereniging betaalt u een contributie en kunt u op de ledenvergadering van de ouderraad meepraten over het doen en laten van de ouderraad.

 

De ouderraad is de activiteitencommissie van de school en helpt mee bij het realiseren van allerlei activiteiten, zowel binnen als buiten de school. Dit wordt gedaan om iets meer te kunnen doen dan alleen het noodzakelijke en ook om meer persoonlijke aandacht aan de leerlingen te geven. Al deze activiteiten zijn voor de kinderen bedoeld. Dat kunnen o.a. festiviteiten, excursies, werkzaamheden in en rondom het schoolgebouw zijn.

 

Op de Info-borden bij de ingang van de school hangen steeds de verslagen van de bijeenkomsten van de ouderraad en andere wetenswaardigheden. De ouderraad is altijd op zoek naar enthousiaste ouders die willen helpen. Heeft u interesse? Neem dan contact op met een van de ouderraadsleden.

 

De ouderbijdrage

De Oudervereniging vraagt van haar leden een vrijwillige ouderbijdrage. Deze wordt jaarlijks door de oudervereniging vastgesteld. Door aanmelding van uw kind bij de Compaan wordt er van uitgegaan dat u akkoord gaat met de heffing van deze bijdrage. Aan het begin van het schooljaar krijgt u via school een verzoek tot betaling.

 

Agenda
Goede Vrijdag
7 aprilLees verder
1e Paasdag
9 aprilLees verder
2e Paasdag
10 aprilLees verder
Eindtoets groep 8
18 aprilLees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren