Tijden Peuteropvang

Dagindeling peuterspelen


Tijdens het peuterspelen volgen wij globaal de volgende dagindeling:

8.30 – 9.00 uur
Kinderen worden door hun ouder(s) gebracht en er is een kort inloopmoment. De kinderen zijn in de gelegenheid met hun ouder een kleine activiteit te doen. Om 8.45 uur vertrekken alle ouders en spelen de kinderen verder in de diverse hoeken in het peuterspeellokaal. 

9.00 – 9.30 uur

Wij ruimen samen op en doen mee aan een kringactiviteit. Het is een moment van aandacht hebben voor elkaar. Het thema wordt behandeld en wij bespreken wat wij gaan doen die dag.

09.30 - 10.00 uur

Wij gaan gezamenlijk naar buiten.

10.00 - 10.15 uur

Wij gaan naar binnen, hangen onze jas op, wassen onze handen en gaan aan tafel. 

10.15 – 10.45 uur

Kinderen gaan samen met de pedagogisch medewerker fruit eten en drinken.

10.45 - 11.15 uur

Kinderen doen mee aan een kringactiviteit, hierbij volgen we de methodiek van Piramide. 

11.15 -12.00 uur

De kinderen spelen en wij spelen ontwikkelingsgericht met hen mee.

12.00 uur

Wij ruimen gezamenlijk op en gaan in de laatste kring. Daar bespreken wij wat wij die dag gedaan hebben, herhalen woorden die wij hebben geleerd en sluiten de dag af.

12.15 uur

De kinderen doen hun jas aan en pakken hun tas om 12.30 uur worden ze opgehaald door hun ouders. Er is dan tijd voor een overdracht naar ouders.

 

Agenda
Goede Vrijdag
7 aprilLees verder
1e Paasdag
9 aprilLees verder
2e Paasdag
10 aprilLees verder
Eindtoets groep 8
18 aprilLees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren