Leerlingenraad De Compaan

Waarom een leerlingenraad?

Als school vinden we de leerlingenraad erg belangrijk. Wij weten op deze manier wat er speelt bij de leerlingen en wat zij belangrijk vinden. Ook voelen de kinderen zich gehoord, betrokken en krijgen ze een stem. Daarnaast wordt op deze manier het actief burgerschap bevordert.

De leerlingenraad heeft als doel:

• De betrokkenheid van de leerlingen te vergroten;
• De verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen;
• De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is;
• Aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze weten dat ze meetellen;
• De leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met democratische beginselen;
• Bevorderen van actief burgerschap;
• Meedenken met de schoolontwikkeling.

Onze leerlingenraad 2023-2024: