Naschoolse opvang

Zoekt u voor- of naschoolse opvang voor uw kind? In Almelo is dat centraal georganiseerd. De besturen van alle scholen in Almelo hebben afgesproken samen te werken bij de realisering van een goed aanbod van voorzieningen voor de voor- en naschoolse opvang voor alle scholen. Daarbij is gekozen voor het zogenaamde makelaarsmodel. Dit betekent dat u zelf kiest of u gebruik wilt maken van de buitenschoolse opvang en voor welke organisatie u kiest. Het bestuur heeft een convenant getekend met een aantal organisaties. Deze organisatie verplichten zich om te voldoen aan de wettelijke eisen. U kunt er bij alle organisaties op vertrouwen dat uw kind in goede handen is.

De school is eindverantwoordelijk voor het realiseren van een plek bij een BSO. De school:

  • helpt u indien gewenst op weg met een keuze voor de BSO;
  • zorgt voor plaatsing bij een van de leden van het convenant, indien er geen plek is bij de BSO die uw voorkeur heeft;
  • meldt eventuele problemen aan het bestuur, omdat jaarlijks de regeling geëvalueerd wordt.

Als u met ingang van het nieuwe schooljaar gebruik wilt maken van buitenschoolse opvang meldt u uw kind aan bij de opvangorganisatie van uw keuze. Aan de organisaties van kinderopvang is verzocht om formulieren aan de scholen beschikbaar te stellen. Uiteraard kunt u ook rechtstreeks bij genoemde instellingen informatie aanvragen of uw kind inschrijven.

Het behoort tot uw verantwoordelijkheid en taak:

  • in overleg te gaan met de BSO;
  • te bepalen of de BSO een goede opvangplek is;
  • het contract te tekenen.