Schoolregels

Als school vinden we het belangrijk om de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen te bevorderen. Daarom hebben we enkele schoolregels opgesteld waar we ons samen aan willen houden. 

Op de Compaan:

  • Mag ik zijn wie ik ben
  • Leer ik woorden te geven aan mijn gevoelens
  • Ben ik verantwoordelijk voor mijn eigen gedrag
  • Leer ik vaardigheden over ‘het omgaan met elkaar’
  • Werk ik mee aan een prettige sfeer op school.

Ik doe ertoe en maak het verschil!

In schooljaar 2020-2021 zijn wij gestart met de methode Kwink.

Kwink:
1. is een methode voor sociaal-emotioneel leren– inclusief burgerschap, sociale integratie en
mediawijsheid – voor de hele basisschool;
2. helpt verstorend gedrag – waaronder pestgedrag – voorkomen door kinderen met een
groepsbrede aanpak positief gedrag aan te leren;
3. wordt volledig online aangeboden op drie niveaus: onder-, midden- en bovenbouw en
bestaat uit twintig lessen per jaar;
4. werkt op basis van vijf fundamentele levensvaardigheden (competenties) voor sociaal-emotioneel leren) en een aantal belangrijke wetenschappelijk bewezen inzichten;
5. vindt preventie in het kader van passend onderwijs van groot belang, zodat met snelle,
lichte maatregelen en interventies ‘reparatie achteraf’ vermeden kan worden;
6. levert – in combinatie met goed klassenmanagement en door rekening te houden met
groepsdynamische processen – een veilige leer- en leefomgeving op waar de hele groep
van profiteert;
7. is erop gericht om door deze positieve groepsaanpak ook de leeropbrengsten voor vakken
als taal, rekenen en lezen te verhogen;
8. opent voor kinderen van de onder- en middenbouw via internet een oefenomgeving door een fictieve ‘wereld’ aan te bieden waarin dieren, met uitgesproken menselijk gedrag, situaties meemaken die zich ook in de gewone wereld kunnen voordoen, zodat er herkenning en/of identificatie mogelijk is voor kinderen; en werkt voor de bovenbouw met geselecteerde YouTube-filmpjes, speciaal gemaakte animaties en andere beeldvormen;
9. is meetbaar en de onafhankelijke Erkenningscommissie Interventies heeft positief geoordeeld over de theoretische onderbouwing van Kwink en heeft Kwink erkend als ‘goed onderbouwd’. Kwink
is daardoor opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd Instituut (NJi);
10. zet de transitie (het in de lessen geleerde in de praktijk brengen) in elke les centraal.