Stichting Varietas

Elke Varietas school heeft zijn eigen identiteit, dat is voor ons heel belangrijk. Maar als onderdeel van Stichting Varietas kunnen wij in al onze eigenheid leunen op de ervaring, kennis en capaciteit van onze collega-scholen binnen de stichting. Niet alleen op onderwijskundig niveau, maar ook op het gebied van personeel, management, financiën en onderwijsinnovaties. Zo heeft Stichting Varietas bijvoorbeeld een eigen pool met invallers in dienst.

Wij delen de verantwoordelijkheid. Kunnen op elkaar leunen en denken breder.

Stichting Varietas is een organisatie met 30 basisscholen in Salland en Twente. De scholen zijn openbaar, Interconfessioneel, neutraal, Katholiek of Protestants-Christelijk. De samenwerkende scholen leggen verbindingen met elkaar. Dat betekent dat ze kennis, ervaring en medewerkers kunnen uitwisselen. Varietas scholen gaan uit van drie pijlers: onderwijs van topkwaliteit, oprechte aandacht voor kind & ouder en respectvol gedrag voor jezelf en anderen.

Missie

Ieder kind de best mogelijke basis voor de toekomst!

Visie

De maatschappij verandert razendsnel. Allerlei ontwikkelingen maken de wereld sneller en kleiner. Er zijn geen verre landen noch vreemde volken meer. Mensen worden steeds individualistischer en zijn gevoelig voor hypes. Velen leven in de waan van de dag en nemen weinig tijd voor bezinning. Met elkaar zijn wij verantwoordelijk voor elkaar en voor de wereld waarin wij leven. Stichting Varietas néémt deze verantwoordelijkheid door de kinderen van vandaag, de volwassenen van morgen, goed voor te bereiden op de wereld van morgen.

Klik hier voor de website van Stichting Varietas