Over ons

De Compaan is een school met katholieke grondslag. De naam ‘Compaan’ is een afgeleide van Compagnon: kompel of partner, Cum Panis (Latijn: samen brood eten). Daarmee verwijst de naam naar de christelijke traditie: Wie dorst had, gaf hij te drinken, wie honger had, volop te eten (Ps. 107,9). Hierin klinken waarden door als gemeenschapszin, verbondenheid en samen delen, die leidend zijn voor ons pedagogisch klimaat. Want wij vinden het belangrijk om vanuit respect en betrokkenheid met elkaar om te gaan, samen te werken, te spelen en te leren. Dat doen we met zorg en aandacht voor elkaar, zodat ieder zich op onze school veilig en betrokken voelt.

Samen met de leerlingen en ouders werken wij aan een sfeer van geborgenheid en veiligheid, waarin kinderen leren verantwoord om te gaan met hun vrijheid. Ze leren om zelf adequate oplossingen te vinden bij problemen of conflicten. Maar er wordt ook consequent opgetreden tegen pestgedrag.

In de hal van de school is dit als volgt onder woorden gebracht:

Op de Compaan:

* mag ik zijn wie ik ben.
* leer ik woorden te geven aan mijn gevoelens
* ben ik verantwoordelijk voor mijn eigen gedrag.
* leer ik vaardigheden over het omgaan met elkaar.
* werk ik mee aan een prettige en sterke school.
* ik doe ertoe en maak het verschil.

Als u een kijkje wilt nemen op onze school, maak gerust een afspraak!

De Compaan telt ongeveer 190 leerlingen, verdeeld over twee locaties. Locatie Maardijk heeft ongeveer 100 leerlingen en locatie Kolibrie ongeveer 90 leerlingen. Het totaal aantal medewerkers aan de school bedraagt rond de 25 personen.

De betekenis van het logo van de school:

  • de ‘C’ heeft een beschermende functie voor de kinderen, want de letter neemt de kinderen als het ware in zich op. De school probeert een klimaat te scheppen waarin alle kinderen zich prettig en veilig voelen;
  • de letter ‘C’ is een letter zonder scherpe hoeken en loopt mooi rond. De school probeert de scherpe kantjes van problemen en/of situaties te halen en te zorgen voor een harmonieuze schoolloopbaan;
  • de ‘C’ is aan één zijde open, de kinderen kijken als het ware naar buiten. De school geeft de gelegenheid aan de kinderen om de toekomst te zien en zich daardoor te ‘wapenen’ met kennis en vaardigheden en zich te ontplooien.

Wij zijn een Varietas-school

Onze school is een Varietas-school. Dat kun je zien aan het label bij ons logo, een kwaliteitskeurmerk. Want elke Varietas-school gaat voor onderwijs van topkwaliteit, oprechte aandacht voor kind & ouder en respectvol gedrag voor jezelf en anderen.