Ouders

Ouders als partners in het onderwijs

We vinden nauw contact met ouders erg belangrijk. Een goed contact en heldere afspraken tussen school en ouders is van groot belang. U, als ouder, verwacht een goede begeleiding van uw kind vanuit de schoolorganisatie. De school verwacht van de ouders dat ze betrokken zijn en de school steunen.

De groepsleerkracht van uw kind is altijd uw eerste aanspreekpunt. ’s Ochtends voor schooltijd is er geen tijd voor uitvoerig overleg, maar na schooltijd bent u welkom om binnen te lopen. Wanneer u wat meer tijd nodig heeft of wanneer het de leerkracht niet schikt, kunt u een afspraak maken.

U bent ook onmisbaar bij het realiseren van bepaalde schoolactiviteiten, zoals bij schoolreisjes, excursies, sportactiviteiten, vieringen en schoolkamp. Het zou fijn zijn wanneer u minimaal één keer per jaar helpt bij een van de georganiseerde activiteiten. Tijdens de informatieavond kunt u aangeven voor welke activiteiten u beschikbaar bent.