Identiteit van onze school

De identiteit van onze school komt naar voren in de levensbeschouwelijke en morele vorming van de kinderen. Daarin willen wij de kinderen begeleiden. Leerlingen stellen allerlei levensvragen, zoals: Waarom gaat mijn huisdier dood? Wat gebeurt er met opa nu hij is doodgegaan? Waarom is er oorlog? Waarom moeten sommige kinderen honger lijden? Op het gebied van waarden en normen komen vragen op als: Hoe moet je omgaan met mensen die andere (culturele) gewoonten hebben? Hoe ga je om met ruzie? Hoe ga je om met kinderen die je niet zo aardig vindt? Wij beschouwen het als onze taak om kinderen leren na te denken over zulke vragen in het kader van levensbeschouwelijke vorming.

De Compaan is een Rooms Katholieke basisschool, maar dat betekent niet dat onze school alleen maar katholieke leerlingen heeft. Iedereen is welkom, met welke levensbeschouwing dan ook. Er is bij ons op school  aandacht voor Kerst en Pasen. Deze christelijke feestdagen vieren we onder andere in de katholieke kerk.