Documenten

Kinderen in de leeftijd van 2 – 12 jaar maken veel ontwikkelingen door. Daarom is een goede begeleiding in deze levensfase erg belangrijk. Om te waarborgen dat alle pedagogisch medewerkers middels dezelfde richtlijnen werken zijn er op kindcentrum de Compaan pedagogische beleidsplannen opgesteld voor de tak kinderopvang. 

Het beleidsplan van de peuteropvang kunt u hieronder terugvinden. 

Wanneer kinderen naar de peuteropvang komen moet dit voor hen een veilige en vertrouwde plek zijn, een plek waar kinderen het fijn hebben met elkaar. Dit is voor de Compaan een belangrijke pijler in het pedagogisch beleidsplan. De pedagogisch medewerksters scheppen een kader waarbinnen activiteiten plaats kunnen vinden, maar de kinderen hebben een duidelijke stem in de keuze welke activiteiten ondernomen worden. 

Het uitgangspunt in de verschillende beleidsplannen is dat een sfeer van veiligheid en vertrouwen als basis dient voor de ontwikkeling van de kinderen. De pedagogisch medewerkers hebben de taak om voor die veiligheid en dat vertrouwen te zorgen. Bovendien is de taak van de medewerkers om de kinderen de gelegenheid te geven hun nieuwsgierigheid te prikkelen en te bevredigen. Geen twee kinderen zijn hetzelfde, daarom wordt ieder kind in zijn eigen tempo ondersteunt en gestimuleerd, zonder uit te gaan van een ‘standaard’ kind.

Naast het pedagogisch beleid maken wij gebruik van huisregels en verschillende protocollen. Denk hierbij aan de meldcode kindermishandeling, het veiligheids-en gezondheidsbeleid, de manier waarop we het mentorschap vormgeven. U kunt de verschillende beleidsplanen e.d. op deze website inzien. De GGD checkt jaarlijks of een kinderopvang locatie voldoet aan de gestelde eisen. Ook dit rapport is in te zien.

Definitief rapport Stichting Kinderopvang Varietas De Compaan KDV ONR 28-02-2022 (1).pdf

Meldcode Kindermishandeling Stichting Varietas. Peuteropvang de Compaan.docx

Pedagogisch beleidsplan versie februari 2023 De Compaan[4579][4938].docx

Veiligheid en Gezondheidsbeleid Peuteropvang de Compaan 2023.docx