Begeleiding leerlingen

Leerlingvolgsysteem

Elke leerling wordt in zijn/haar ontwikkeling nauwkeurig gevolgd. Dit gebeurt met behulp van het leerlingvolgsysteem (LVS). Het LVS is grotendeels geautomatiseerd en bevat een groot aantal gegevens, die zijn verkregen d.m.v. toetsen, observaties, onderzoeken, gesprekken, en dergelijke. Het gaat daarbij niet alleen om ‘prestaties’, maar ook om het sociaal en emotioneel functioneren van het kind. Het leerlingvolgsysteem maakt deel uit van het leerlingendossier. Zonder toestemming van de ouders worden de gegevens, waarop de bepalingen uit de wet Persoonsregistratie van toepassing zijn, nooit aan derden doorgegeven.

De methode-gebonden toetsen geven aan of het kind de behandelde leerstof beheerst. De methode-onafhankelijke toetsen van bureau IEP worden systematisch gebruikt en geven een beeld van de ontwikkeling op één bepaald vakgebied. In groep 8 wordt deelgenomen aan de IEP-doorstoomtoets.

De vorderingen van de kinderen worden vastgelegd in rapporten. Deze worden aan de kinderen meegegeven en toegelicht op de rapportavonden. De procedure voor de overgang naar een volgend leerjaar is beschreven in het protocol Doorstromen Of Doubleren.