Contact met ouders

Een goed contact en heldere afspraken tussen school en ouders is van groot belang. U verwacht een goede begeleiding van uw kind vanuit de schoolorganisatie. We gaan graag met u in gesprek, en daarom is het fijn als u ook betrokken bent en we samenwerken!

Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van het reilen en zeilen op school. Dat doen we:

 • via de schoolgids met algemene informatie over de school;
 • via de schoolkalender met allerlei praktische informatie over het schooljaar;
 • via de informatieavond aan het begin van het schooljaar;
 • via de maandelijkse nieuwsbrief met allerlei praktische informatie; 
 • via de website: www.de-compaan.nl;
 • via de rapportavonden;
 • via het ouderportaal;
 • via de Klasbord Ouderapp waar elke ouder toegang toe krijgt.

Het ouderportaal

Het ouderportaal is een online-omgeving waarop u kunt inloggen om gegevens van uw kind(eren) te bekijken.

 • Met het ouderportaal hebt u altijd en overal toegang tot belangrijke informatie over uw kind, zoals resultaten van Cito-toetsen, roosters en notities.
 • Deze informatie komt rechtstreeks uit het administratiesysteem van school.
 • Het ouderportaal biedt ook u de mogelijkheid om wijzigingen aan school door te geven met betrekking tot persoonsgegevens of anderszins.
 • Omdat het hier om privacygevoelige informatie gaat heeft elke ouder of verzorger uitsluitend toegang tot de gegevens van het eigen kind.
 • De gegevens van andere kinderen zijn voor derden niet zichtbaar en niet toegankelijk.

U kunt het ouderportaal vinden op: https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/

Wanneer u op de bovenstaande link of op het logo van het ouderportaal klikt, laadt de pagina automatisch.

Gesprek met leerkracht(en) of directie?

Wilt u een leerkracht spreken, dan kan dit vrijwel altijd na schooltijd. Wilt u hiervoor een afspraak maken? Dan zorgen we ervoor dat we voldoende tijd voor u vrijmaken.

Korte mededelingen die van belang zijn voor de leerkracht om aan het begin van de dag te weten, kunt u het beste via de Klasbord ouderapp doorgeven. Een gesprek met de directie of de intern begeleider kan ook. Ook hiervoor kunt u het beste een afspraak maken.