Tijden Peuteropvang

De peuteropvang is geopend op:
Maandag:       8.30-12.30 uur
Dinsdag:         8.30-12.30 uur
Woensdag:    8.30-12.30 uur
Donderdag:   8.30-12.30 uur
Vrijdag:           8.30-12.30 uur

Dagindeling peuterspelen

Tijdens het peuterspelen volgen wij globaal de volgende dagindeling:

8.30 – 9.00 uur
Kinderen worden door hun ouder(s) gebracht en er is een kort inloopmoment. De kinderen zijn in de gelegenheid met hun ouder een kleine activiteit te doen. Om 8.45 uur vertrekken alle ouders en spelen de kinderen verder in de diverse hoeken in het peuterspeellokaal. 

9.00 – 9.30 uur
Wij ruimen samen op en doen mee aan een kringactiviteit. Het is een moment van aandacht hebben voor elkaar. Het thema wordt behandeld en wij bespreken wat wij gaan doen die dag.

09.30 - 10.00 uur
Wij gaan gezamenlijk naar buiten.

10.00 - 10.15 uur
Wij gaan naar binnen, hangen onze jas op, wassen onze handen en gaan aan tafel. 

10.15 – 10.45 uur
Kinderen gaan samen met de pedagogisch medewerker fruit eten en drinken.

10.45 - 11.15 uur
Kinderen doen mee aan een kringactiviteit, hierbij volgen we de methodiek van Piramide. 

11.15 -12.00 uur
De kinderen spelen en wij spelen ontwikkelingsgericht met hen mee.

12.00 uur
Wij ruimen gezamenlijk op en gaan in de laatste kring. Daar bespreken wij wat wij die dag gedaan hebben, herhalen woorden die wij hebben geleerd en sluiten de dag af.

12.15 uur
De kinderen doen hun jas aan en pakken hun tas. Om 12.30 uur worden ze opgehaald door hun ouders/verzorgers. Er is dan tijd voor een overdracht naar ouders.